בארסוף, להשקעה מגרש 500 מ"ר, חקלאי, בקרבת הישוב ארסוף היוקרתי.